TBXG-022

Kích thước chuẩn: 25x40cm – 30x45cm – 30x60cm – 80x80cm.

Kính cường lực: 5mm – 8mm – 12mm.