PG-035

Chất liệu :

  • Gạch ép kính, Gạch UV
  • Kinh cường lực

Kích thước:

  • 60 x 90 cm
  • 80 x 120 cm

**Điều chỉnh kích thước theo yêu cầu**