NT-006

Chất liệu:

Gạch ép kính

Kích thước;

160 x 240 cm

**Điều chỉnh kích thước theo yêu cầu**